Wat doen we?

We pakken Jouw 3 belangrijkste uitdagingen aan

mandroid creëert meerwaarde voor jouw bedrijf door met jou 3 van jouw belangrijkste uitdagingen aan te pakken: disfunctionele teams behalen onvoldoende output, mensen blijven hangen in de status quo en mensen werken niet aan datgene met de hoogste toegevoegde waarde door tijd te steken in repetitieve, transactionele taken.

Hechte Teams

1. Knelpunt: teams behalen onvoldoende output omdat ze niet als team functioneren.

Doelstelling: we pakken de oorzaken van disfunctionele teams aan.

Wanneer zijn we succesvol? Als er onderling vertrouwen is, openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en output wordt behaald.

Optimalisatie

2. Knelpunt: teams missen richting en blijven werken zoals ze gewoon zijn. Ze denken te weinig vanuit de klant.

Doelstelling: we maken samen strategie, processen helder en beter.

Wanneer zijn we succesvol? Als iedereen de strategie en planning kent en volgt, weet wat van hem wordt verwacht, processen efficiënter worden en met de klanten in gesprek wordt gegaan om voor hen optimale diensten te verlenen.

Hybrid resources

3. Knelpunt: mensen verliezen tijd met repetitieve transactionele taken en halen zo geen maximaal resultaat.

Doelstelling: we bouwen hybride teams van mensen en robots.

Wanneer zijn we succesvol? Als transactionele en repetitieve taken door robots worden opgenomen, als robots als teamleden worden behandeld, als iedereen weet hoe met virtuele collega’s moet worden omgegaan en als de mensen zich tevredener voelen.


Hoe doen we dit?

De basis van de aanpak van mandroid is interim management. Ik neem de leiding van een team op en werk met hen aan het behalen van hun output. Maar ik kan nog veel meer dan dat. Door technieken van transformatiemanagement toe te passen, kan ik dat team doen groeien tot een high performance team. Kies zelf hoe jij maximaal rendement haalt uit mandroid. Heb je eerder consultancy of projectmanagement nodig? Dat kan ook!

consultancy

Ik geef je advies om hechte teams te creëren, om jouw strategie of processen te optimaliseren of om hybride teams te vormen. Consultancy opdrachten zijn kortlopend.

interim management

Ik leid een team, hou het draaiende en zorg met hen voor output. Interim management duurt gemiddeld meerdere maanden.

transformation management

Ik leid een team en laat ze groeien tot een high performance team dat zelf over de nodige vaardigheden beschikt om top te blijven. Transformatiemanagement duurt gemiddeld ca. 1 tot 3 jaar.